Kvalitet & Miljö

Kvalitet och miljö

Ständiga förbättringar och noll fel, är ledorden. Verksamheten har under många år präglats av de krav och normer som gäller enligt internationella kvalitets- och miljöstandarder.

Nu är det en självklarhet att leverantörer till fordonsindustrin ska vara certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO/TS 16949. Titta på certifikaten genom att kilcka på symbolerna.

Det systematiska arbetet med kvalitet har lett till en säkrare uppstart av produktion och stabilare processer. Kvalitets- och miljö tänket finns med redan när produkter utvecklas, vilket ger en säkrare produktionsstart. Under produktionen sker kvalitetskontroller på ett systematiskt sätt och våra leverantörsbedömningar säkerställer en bra produkt hela vägen fram till kundens mottagande.

Miljöarbete som främst varit inriktat på energieffektivisering har gett strålande resultat. Det arbetet har blivit uppmärksammat i flera olika media och finns med som "goda exempel" hos Energimyndigheten.