Processer

Bockning

Ingen slår oss på fingrarna när det gäller rörbockning.

Vår hantverkstradition har följt med in i automatiseringsåldern. Vi satsar på ny teknik, hög automatiseringsgrad och på kunnig personal - det ger resultat. Hittills har inget uppdrag varit omöjligt, testa oss gärna!

Vi bockar rör och profiler, i stål, rostfritt stål, koppar och aluminium. Produktionen är anpassad utifrån de behov våra kunden har och vi erbjuder därför enbart kundspecifika produkter. Antingen via en färdig kravspecifikation eller så assisterar vi med utvecklingsarbetet. Vår erfarenhet ger naturligtvis förutsättningar för att slutprodukten ska bli så energi- och materialeffektiv som möjligt.

Svetsning

Kvalitetskontroll är A och O vid svetsning.

Vi använder WPS i vår produktion, vilket innebär att ev problem förebyggs och en svetsansvarig kvalitetssäkrar svetsprocessen. Den höga automatiseringen bidrar också till en jämn och hög kvalitet. Exempelvis utförs vid behov täthetsmätningar och läcksökning med tryck/vakuum i anslutning till produktionen.

Produktionen är uppbyggd av fem robotsvetsceller och flera manuella svetsarbetsplatser. Valet av svetsmetod beror på vilken metall som ska svetsas. Dominerande är MIG/MAG-,TIG- och CMT-svetsning. Vi utför även induktionslödning i koppar, mässing och rostfritt stål.

Vår produktion kännetecknas av en hög och jämn kvalitet och produktivitet. Verktygskonstruktörerna finns med produktframtagningen och ser till att bland annat fixturer skapar förutsättning för hög precision på arbetet.

Ändformning

Ändformning eller omformning av rördimension, kan ske både före och efter bockning- och svetsningarbetet.

Rörets ände expanderas eller pressas samman för att kunna anslutas till andra rördelar i exempelvis motorer eller kylsystem. Ofta skapas brackets eller konsoler för att hålla rätt avstånd mellan rördelarna.

Vi arbetar nära våra leverantörer och kan därför erbjuda rörmaterial, som för en optimal slutprodukt har de bästa egenskaperna. Vid ändformning måste materialets elasticitetsmodul beaktas, hur metallen uppträder då den utsätts för mekanisk spänning och expansion. Hänsyn tas också till diameter och tjocklek på godset samt hur produkten tidigare bearbetats. Att ändforma kan vara en komplex process.

Montering

Kundanpassad produktion, är ledordet genom alla steg i vår produktionsprocess, men framför allt när det gäller montage.

Här kan vi erbjuda nästan allt för att förenkla för våra kunder, exempelvis montage av gummipackningar, flänsar, skyddspluggar och muttrar, allt utifrån kundens behov.

Verktyg

Prototypproduktion

Med våra erfarna konstruktörer kan vi erbjuda produktion av prototyper och 0-serier. Det gäller både rör och profiler i olika material.

Verktygsproduktion

För att säkerställa en hög och jämn kvalitet på bockning-, ändformning- och svetsproduktionen, använder vi egentillverkade verktyg och fixturer.

De senaste nyförvärven i verkstaden för verktygsproduktion är två CNC-maskiner och en gnistmaskin, som ger våra verktygsmakare möjlighet att snabbt och exakt producera avancerade verktyg och fixturer. Konstruktörerna CAD/CAM-bereder och anpassar för de serier som är aktuella. Företaget ansvarar även för korrektion och service på verktygen.

Logistik

Högteknologiska integrerade IT-system, innebär nära kontakter med våra kunder och leverantörer i transparanta order-, avisering- och faktureringssystem så kallat  EDI. Fördelarna är en minimering av administrationskostnader, minskade löptider och en säker ordergång.

Kunders behov av "just in time" leveranser ökar, vi sköter det och även lagerhållning åt ett flertal av dem. All produktion sker i Sverige, det innebär korta leveranstider och med tanke på Ekenässjöns placering, mitt i Europa, även lägre transportkostnader för både små och stora order.

Övrigt

Många kunder vill ha totallösningar, vi behåller kontrollen genom alla produktionssteg och kan garantera en hög kvalitet på slutprodukten. Därför erbjuder vi tjänster såsom stansning, kapning och skärande bearbetning.

I vår maskinpark finns även det senaste inom robotbetjänade CNC-maskiner.

Vidare finns utrustning för tvättning av framför allt aluminium, för att garantera hög kvalitet på svetsning men även för att uppfylla de renhetskrav som finns på produkterna. Åldring av aluminium erbjuds också, eftersom viss bearbetning av metallen kräver att processen görs i efterhand.

Vår kvalitetskontroll under och efter produktion är heltäckande, bland annat finns ett modernt mätrum och renhetslaboratorium där vi kan kontrollera att rören är fria från föroreningar, jämföra med referensobjekt och att godset motsvarar specifikationen.

produkter